heap_large

Multilogues on the Now: O zdraví (15.6. – 30.9.)

O zdraví, první část série Multilogues on the Now, se zaměří na zpochybňování hegemonických narativů, normativních vzorců i na marginalizované diskurzy a neviditelné typy praxí souvisejících s myšlenkou zdraví, nemoci, tělesné a mentální alterity, léčby a medicín(y) v pozdně kapitalistické společnosti. Zajímají nás postoje, postupy a teorie sahající od společenských po individuální, od institucionálních po samostatně organizované, od akademických po umělecké, od teoretických po praktické, od lokálních po translokální.

Diskutována budou témata sahající od autonomně spravovaných zdravotnických zařízení po alteritní vnímání a nakládání s chorobami, a to jak samostatně, tak v rámci komunity, od myšlenky medikalizace a patologizace lidského života po sociální model tělesné a duševní jinakosti, od společenských hnutí v oblasti zdravotnictví po institucionalizovanou lékařskou péči, od mechanismů farmaceutického průmyslu po (bio)politické vztahy spojené s pojmy léčba a léčení. K interakci, zapojení a ovlivňování programu jsou zvána všechna těla a všechny mysli. Součástí projektu O zdraví je proto jiné uspořádání umožňující zapojení širokého spektra těl i myslí.

Kurátoři/ky: Zuzana Jakalová a Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.
Koncepční spolupráce: Kateřina Kolářová, Zbyněk Baladrán
Prostorové řešení: Barbora Šimonová a Markéta Mráčková, http://cosa.cz/
Produkce: Hana Šťastná, Ondřej Kozák
Grafický design: Tereza Hejmová
Překlady textů a korektury: Martin Micka, Phil Jones

MULTILOGUES ON THE NOW
Multilogues on the Now jsou sérií tematických akcí zabývajících se z konceptuálního a prostorového pohledu tvorbou realit a potencialit nynějška. Prostřednictvím analýz, debat, plánování a produkce performativních, strukturálních, strategických a intersekcionálních aspektů našeho běžného života pátrá tato série po řadě současných znalostí a postupů schopných zpochybňovat a formulovat možné strategické scénáře kritického vnímání a konstruování současnosti. Multilogues on the Now budou mít různé podoby sahající od uměleckých intervencí a performancí přes debaty vycházející z generativního designu, setkání, workshopy, výměnu znalostí a praktických poznatků, až po publikace atp. za přispění řady různých účastníků.


reinventing horizons_titulka

reinventing horizons

Současná akceleracionistická filozofie čím dál více slouží jako jistý bod propojení, který v sobě propojuje různorodé pokusy o přeformulování dřímajících společenských možností, odcizených kánonů, i mimolidské estetiky, které v současném diskurzu rezonují. V kontextu těchto probíhajících debat chceme vznést následující otázky: Jakým způsobem můžeme, tváří v tvář společenským výzvám i širému prostoru dalekého vesmíru, smysluplně působit? Jak odhodit pouta současnosti? Jaké jsou možnosti a podmínky spekulativního a akceleracionistického diskurzu, a jaké výsledky můžeme od takového projektu očekávat? Toto je smysl Reinventing Horizons.

Published by Display Association for Research and
Collective Practice
2016
Cumulus series
Editor of series: Zbyněk Baladrán
Editors: Vít Bohal, Dustin Breitling, Václav Janoščík
Authors: Jason Adams, Armen Avanessian, Diann
Bauer, Amanda Beech, Martin Brabec, Federica
Bueti, Victoria Ivanova, Antonia Majaca, Luciana Parisi,
Patricia Reed, Mohammad Salemy, Nick Srnicek,
Peter Wolfendale

Translation: Niels Schott
Peer review: Tomáš Dvořák
Technical redaction: Vít Bohal, Dustin Breitling,
Václav Janoščík
Coordination: Hana Šťastná
Proofreading: Megan Bedell
Cover Design: Mohammad Salemy
Graphic Design: DADABASE NYC
Printer: Helbich a.s.
First edition: Prague 2016
Print run: 600
Cover art: John Gerrard, Solar Reserve
(Tonopah, Nevada) 2014, 2014, detail
Simulation, 28ft x 24ft artist – designed frameless LED wall,
Photo Courtesy of John Gerrard Studio,
Copyright: John Gerrard

Cena:
220,-