Apr 10, 2018 — Jun 10, 2018

Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích

Druhé vydání Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích rozebírá a zpochybňuje hegemonická vyprávění a normativní vzorce, které jsou v současné společnosti spojovány s problematikou zdraví. Projekt se soustředí na marginalizované diskurzy a neviditelné praktiky, jež přetvářejí naše představy o zdraví, nemoci, postižení, možnostech léčby a terapii v pozdně kapitalistické společnosti. Program na jaře roku 2018 zkoumá křižovatky afektivní práce a biologické prekarity, (bio)politik péče, rasy a emocí; a další typy neviditelné práce související se zdravím v nejširším slova smyslu. Programu se bude účastnit široká škála aktérů, kteří budou společně zkoumat umělecké strategie solidarity ve zdraví i nemoci.

Pro audiovizuální archív projektu, prosím klikněte zde.

Podpořeno: Ministry of Culture Czech Republic, City of Prague, National Fund for Culture, Prague 2 Council, British Council, Foundation for the Arts Emergency Grant, Step Beyond Travel Grant, Slovak Art Council. Tento projekt byl podpořen Karlovou Univerzitou, projekt GA UK No 250763.