May 24, 2018 — 18:00

Matthew de Kersaint Giraudeau and The Bad Vibes Club - Working, Breathing, Feeling

V rámci doprovodného programu k výstavě @Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích / as part of an accompanying program for the Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích exhibition

Být pozitivní je od nás v dnešní době často očekáváno v práci i v osobním životě. The Bad Vibes Club je dizkusní forum a výzkumná platforma zabývající se negativními pocity, která se od svého založení v roce 2014 věnuje diverzním negativním stavům a jejich projevům, jako je znásilnění, heavy metal ale i obyčejný každodenní vztek. Matthew de Kersaint Giraudeau představí film a přednášku o hodnotě negativních pocitů a jakým způsobem jsou tyto emoce vznikají a jsou udržovány v pozdně kapitalistické společnosti.

6:30-7:15pm Breathe Imperative

Film je součástí instruktivní meditace, která byla vyvinuta Matthewem de Kersaint Giraudeau společně s Hamishem MacPhersonem a využívá dýchací a vizualizující techniky. Zveme vás na citový výlet vzbuzující emoce, skrz současné pracoviště, z vyčerpání do rozjaření a možná i dále.

7:30-8:30pm Working, Breathing, Feeling & Talk

Afektivní teorie se zabývá způsobem, jakým emoce a afekty které zakoušíme v našem soukromém životě se stávají veřejnými a následně jsou použity jako politický nástroj. Vliv a síla emocí a afektů se například projevila při selhání standardních politických předpovědí při volbě Trumpa či při Brexitu. Matthew de Kersaint Giraudeau bude mluvit o svém výzkumu, který se zabývá dopadem afektivní teorie na to, jakým způsobem přemýšlíme o práci a životě, který byl základem pro jeho projekt ‘Breathe Imperative’.

Matthew de Kersaint Giraudeau se věnuje sochařství, kresbě, performance a filmu. Jeho práce se zabývá abjekcí, negativními afektivními stavy, nejednoznačností jazyka a předmětů. Matthew de Kersaint Giraudeau byl v letech 2013-2014 členem Open School East. Založil klub The Bad Vibes, který je fórem pro výzkum negativních stavů, společně s s Rossem Jardine řídí Radio Anti a jako skupina ARKA spolupracuje s Benem Jeans Houghtonem. Žije a pracuje v Londýně. http://dekersaint.co.uk/

The Bad Vibes Club je fórem pro výzkum negativních stavů, který v roce 2014 založil Matthew de Kersaint Giraudeau. The Bad Vibes Club provozuje čtenářskou skupinu, organizuje svůj vlastní přednáškový program, performance a projekce, iniciuje tvorbu nových prací a produkuje vlastní podcast a výzkum. The Bad Vibes Club v současné době hostuje ve Flat Time House v Londýně, ale organizuje akce i na Open School East, v ICA v Londýně, v CCA Derry-Londonderry, na Biennale WRO v Polsku, v MK Gallery, a na univerzitách Nottingham Trent, Lancaster a Goldsmiths. http://badvibesclub.co.uk/

Akce by podpořena z grantu Step Beyond Travel Grant