May 16, 2019 — 18:00

Multilogues on the Now: Monstrosity, Desire and Death

👉Monstrozita, touha a smrt 👉Rozhovor mezi Margrit Shildrick a Kateřinou Kolářovou 👉Moderuje Hana Janečková

Monstrozita, touha a smrt je konverzací mezi dvěma předními feminickými akademičkami - Margrit Shildrick a Kateřinou Kolářovou. Margrit Shildrick (Stockholmská univerzita) se věnuje celé šíři témat, mezi něž patří psychoanalýza, studia a historie vědy a technologií, etika dotyku či teorie monstrozity a jinakosti. Kateřina Kolářová (Univerzita Karlova) je českou vědkyní v oblasti disability, crip a queer studií, afektivních teorií a biomedicíny. Její nejnovější výzkumy se zabývají historií HIV a AIDS ve státním socialismu i v postsocialistickém Československu, a také analýzou postsocialistické transformace z feministických, queer a crip pozic. V tomto rozhovoru, který moderuje kurátorka a teoretička Hana Janečková, se Shildrick a Kolářová zaměří na myšlenky, které spojují monstrozitu s touhou, či eutanazii s politikou umírání v globálním kapitalismu.

Konverzace je součástí projektu Multilogues on the Now: Technologie těla, který se soustředí na průniky genderu, rasy a koloniálních struktur moci a jejich působení na naše tělo. Kdo a jakým způsobem může zasahovat do naší tělesné zkušenosti, a jakou roli zde hraje všudypřítomnost digitálních technologií? Ptá se, jaké limity a bariéry tyto podmínky vytváří a reprodukují, ale také nabízí pozice a artikulace jejich vědomého zpochybňování radikálními přístupy k péči a mezigenerační solidaritě.