Apr 2, 2019 — Jun 9, 2019

Multilogues on the Now: Technologie těla

Multilogues on the Now: Technologie těla

Prostor / zahrada: Luiza Prado S účastí: Luiza Prado, Edna Bonhomme, Rebecca Beinart, Trans*parent, Margrit Shildrick, Kateřina Kolářová, Dagmar Schultz, Ika Hügel-Marshall, a další Ve spolupráci s: Hana Janečková, Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán, Ondřej Kozák, Marie Neumannová a dalšími

Vernisáž: 2.4.2019 od 18:00 Výstava potrvá od 2.4.2019 do 9.6.2019

Letošní program Multilogues on the Now: Technologie těla se soustředí na průniky genderu, rasy a koloniálních struktur moci a jejich působení na naše tělo. Kdo a jakým způsobem může zasahovat do naší tělesné zkušenosti, a jakou roli zde hraje všudypřítomnost digitálních technologií? Ptá se, jaké limity a bariéry tyto podmínky vytváří a reprodukují, ale také nabízí pozice a artikulace jejich vědomého zpochybňování radikálními přístupy k péči a mezigenerační solidaritě.

Pozvání pro utváření prostoru / zahrady přijala brazilská umělkyně a designérka Luiza Prado, která se ve své práci zajímá o dekolonizaci západního vědění a designu, o původní znalosti bylin a přírodních cyklů a různé technologie, které ovlivňují reprodukční život žen, lidí různých barev pleti či nenormativních těl. Z paměti země a rostlin extrahuje sílu autonomního vědění předešlých generací žen, a nabízí jejich vztah k půdě a k systémům útlaku jako možné východisko reformulace vztahu žen* k sobě samým i k sobě navzájem.

Prostor / zahrada Luizy Prado de O. Martins bude aktivována prostřednictvím přednášek, promítání, sdílení či společného stolování, které budou pokračovat v promýšlení jinakosti v době biopolitiky. Pozvání přijaly teoretička Edna Bonhomme (Bard College, Berlin) a umělkyně a kurátorka Rebecca Beinart (Primary, Nottingham, UK), které budou společně s Luizou Prado a místními aktérkami rozplétat západní hegemonii biotechnologií, farmaceutického průmyslu, toxicity v otázkách reprodukčního zdraví a budou diskutovat pozice, jež otevírají potenciál dekoloniálního odporu.

Feministická režisérka Dagmar Schultz a afroněmecká feministická aktivistka Ika Hügel-Marshall uvedou film Audre Lorde - The Berlin Years 1984 to 1992 o afroamerické aktivistce, básnířce a přeživší rakoviny prsu Audre Lorde, a budou diskutovat mimo jiné o jejím vlivu na afroněmecké ženské hnutí. Akademička Kateřina Kolářová si přizvala k diskuzi expertku z oboru disability studies Margrit Shildrick, která se věnuje tématům bioetiky, posthumanismu a prostetickým teoriím. Pražská iniciativa Trans*parent bude formátem otevřené živé knihy zpřístupňovat témata reprodukčního zdraví a trans života.

Multilogues on the Now: Technologie těla je završením tříleté série organizované Display – sdružením pro výzkum a kolektivní praxi která vzniká ve spolupráci s kurátorkou Hanou Janečkovou, a analyzuje významy zdraví ve společnosti.

Živý program:

2.4.2019 – Vernisáž výstavy a performance Luizy Prado

  1. a 10. 4.2019 – Sympozium s Luizou Prado, Ednou Bonhomme a Rebeccou Beinart 25.4.2019 – Audre Lorde – The Berlin Years 1984 – 1992; promítání a diskuze s autorkami dokumentu Dagmar Schultz a Ikou Hügel-Marshall 15.5.2019 – Margrit Schildrick v diskuzi s Kateřinou Kolářovou a Hanou Janečkovou 5.6.2019 – Živé knihy s Trans*parentem

Pro audiovizuální archív projektu, prosím klikněte zde.

Symposium 1

Symposium 2

Tento projekt byl podpořen Karlovou Univerzitou, projekt GA UK No 250763.