Apr 10, 2019 — 18:00

Symposium - Multilogues on the Now: Technologies of the Body

👉Sympozium, konverzace a sdílení

👉S účastí: Luiza Prado, Edna Bonhomme, Rebecca Beinart, Tereza Silon a další

👉Kurátorky: Zuzana Jakalová, Hana Janec-Kova a Display

Antikoncepční implantáty na dálkové ovládání testované v Africe, typologie zvířat a biometrie, jihoamerické a africké bylinkářství ve vztahu k farmaceutickým hormonům, to jsou některá z témat performativního večera nazvaného Technologie těla.

👏Ve společné konverzaci budou historička medicíny a bioložka Edna Bonhomme, umělkyně a teoretička designu Luiza Prado, performerka a bodyworkerka Tereza Silon a umělkyně a výzkumnice Rebecca Beinart rozebírat problematiku biotechnologií, které se formují a přetvářejí ve vztahu k našim tělům. Prostřednictvím zkoumání každodenních předmětů, které ovlivňují psychosomatické a reprodukčních možností jednotlivců, a které zřídkakdy problematizujeme, budeme odhalovat hierarchické a koloniální struktury moci, které se objevují a opakují skrz jejich existenci. Optikou feministické pedagogiky budeme hledat společné možnosti a význam radikálních podob péče jakožto dekolonizační praxe západního medicínsko-vědeckého diskurzu.

Otevřená diskuze bude doprovázena sdílením společného jídla z lékařských rostlin, které připraví Luizou Prado specificky pro Display.

Večer je součástí projektu Multilogues on the Now: Technologie těla, který se soustředí na průniky genderu, rasy a koloniálních struktur moci a jejich působení na naše tělo. Kdo a jakým způsobem může zasahovat do naší tělesné zkušenosti, a jakou roli zde hraje všudypřítomnost digitálních technologií? Ptá se, jaké limity a bariéry tyto podmínky vytváří a reprodukují, ale také nabízí pozice a artikulace jejich vědomého zpochybňování radikálními přístupy k péči a mezigenerační solidaritě. Facebook event