Oct 6, 2016 — Nov 27, 2016

Výstavy Společná sklizeň, work in progress a Biosémiotické Borneo - Fotograf Festival #6 (tranzitdisplay)

Projekt Společná sklizeň představuje s jistou nadsázkou „umění jakožto zemědělské odvětví“. Galerijní instalace je jen zlomkem rozsáhlé výzkumné a terénní praxe angažovaných autorů, kteří dlouhodobě pracují s tématy zemědělství, politiky globalizovaného trhu s potravinami, družstevnictví, přístupu k půdě a dalších souvisejících oblastí. Pro jejich práci je charakteristický princip participace a organizování společenských akcí, které konfrontují kulturní a zemědělskou sféru. Výstava v galerii Tranzitdisplay představí solitérně střižené projekce a instalace založené na předchozím výzkumu a na deníkovém principu, které nám umožní vhlédnout do procesu jejich tvorby.

Biosémiotické Borneo / Ursula Biemann, Nabil Ahmed

Kurátorka: Mariana Serranová

Toto audiovizuální dílo zviditelňuje sémiotické utváření světa v přírodě a zkoumá, jak se umělci a terénní biologové vypořádávají se smyslovou a významovou stránkou ekologie pralesů na Borneu za použití nových metod, které popisují celé genetické asambláže coby souvislý text. Dílo inspirované smyslovou bohatostí lesa se stává formou hudby – geofilozofie zde taví přirozený výběr v hudební kompozici, která pojí koevoluci stromů, ptactva, hmyzu a symbiotických mikroorganismů.