Dec 19, 2019 — Feb 8, 2020

Knihovna nepřečtených knih

Knihovna nepřečtených knih je putovní knihovna iniciovaná Hemanem Chongem a Renée Staalem. Jde o živou referenční knihovnu se sbírkou více než 1000 titulů, která sleduje perimetry znalostí a reflektuje představy o dostupnosti, nadbytku a politice redistribuce.

Každá kniha, kterou najdete ve sbírce, byla kdysi soukromým majetkem a byla darována jednotlivcem, který ji nečetl, když byla v jejich vlastnictví. Knihovna nepřečtených knih takto přináší na světlo tyto kdysi skryté tituly, aby zdůraznila vzájemné sdílení znalostí. Knihy, které jsou přístupné každému, kdo může knihovnu navštívit, vytváří společné/sdílené vědomí.

Knihy z Knihovny nepřečtených knih jsou uspořádány náhodně a v hromadách, v prostředí, které vybízí návštěvníky, aby se cítili jako doma a znovu uspořádali knihy podle své vůle a přání. Knihovna je neustále v pohybu a není nikde uskladněna, spoléhá se na štědrost uměleckých institucí, které k ní umožňují přístup.

Umberto Eco, připomínající nám, že (soukromá) knihovna je spíše prostředkem k dosažení cíle a výzkumným nástrojem než módním doplňkem, velmi trefně definoval tzv. „anti-knihovnu“ složenou z nepřečtených knih. Tento významný romanopisec a učenec tvrdil, že čtené knihy jsou mnohem méně cenné než ty nepřečtené a že knihovna by měla obsahovat tolik toho, co člověk neví, jak mu jeho finance dovolí. „S postupem času budete sbírat více znalostí a více knih a rostoucí počet nepřečtených knih na policích se na vás bude hrozivě dívat.“ V případě naší Knihovny nepřečtených knih není přístup ke znalostem závislý na financích, a knihy jsou tedy vráceny zpět do společného fondu zdrojů.