Feb 16, 2023 — 18:00

Autonomy and the Night || přednášky, performance, hudba

Olia Sosnovskaya: pálí, hoří, plápolá, žhne, září, sálá, doutná, spálit na popel Přednáška-performance Oliy Sosnovské je součástí jejího dlouhodobého výzkumu věnovaného oficiálním sovětským a postsovětským svátkům, oslavám a rituálům. Zaměřuje se na to, jakým způsobem se podívané a oslavy promítají do vztahu mezi vznešenem, afektem a ideologií a obzvláště se specializuje na politické rozměry techno a rave kultury. Otevírá problematiku subverzivního, revolučního momentu a vznáší otázku exotiky a komercializace, přičemž se zabývá nedávnou bouřlivou historií bývalých socialistických zemí, především fenoménem rave kultur v kontextu války a krizí. Přednáška/performance také analyzuje problematiku vizuálního požitku a vztahů mezi materiální zkušeností a její produkcí prostřednictvím vědění a jazyka, a to tak, že se soustředí na sovětskou literaturu popisující masové svátky a pyrotechniky za využití nalezených nahrávek ohňostrojů. Pomocí nástrojů prezentace Power Point hledá styčné body mezi reprezentací a diskurzem a ztělesněnou zkušeností a afektem.

Noah Brehmer O agitaci, čarodějnicích, antiknihách a davech Nakladatelství Lost Property Press Přednáška, diskuse

Ve Vilně, historickém centru mezinárodního bundistického hnutí, Arkadij Kremer a Julius Martov v roce 1864 sepsali a dále rozpracovali pamflet, který kritizoval používání knih vědeckým socialistickým hnutím jakožto strategie osvěty davu. Namísto disciplinovaných čtenářských kroužků, do nichž jsou posílána unavená a pokorná těla, aby se stala ideálními subjekty budoucí socialistické společnosti, Kremer a Martov prosazovali agitační, tělesnou, pocitovou literaturu, která by mluvila s davy a skrze ně; posilovala jejich sílu, tlumočila jejich potřeby a touhy. V této přednášce bude Noah Brehmer v návaznosti na Silvii Federici zvažovat jak taková menšinovou literatura davu za obdobu okultních znalostí čarodějnic, tuláků, otrokyní a kacířů – nejrůznějších subjektů raně kapitalistického davu, které představovaly obrovskou překážku při formování kapitalismu jakožto dominantní etické, epistemologické a afektivní síly. S využitím okultních znalostí, které se nacházejí ve staré tělesné literatuře, nám Brehmer představí koncept „antiknihy“ Nicholase Thorburna, která umožňuje společenskou literaturu agitovaných rave těl.

Lost Property Press

Od odhalení potenciálu antiknihy na historických i současných příkladech se druhá část prezentace přesune k vydavatelské praxi vilniuského nakladatelství Lost Property Press. Jedná se o nový projekt, který vznikl v posledních několika letech kolem pohybového prostoru Luna6. Nakladatelství se napomáhá produkci antiknih tím, že podporuje komunitní, militantní a vzpurné výzkumné procesy. Řídí se myšlenkou, že je třeba otevřeně hovořit nejen o deklarovaných vizích, ale také o bojích a rozporech, s nimiž se setkáváme při zavádění takového antimodelu do praxe, o zkušenostech s uzavíráním, akademickou apropriací, projekcí a hierarchií v neoliberálním sociálním prostředí.

Produkce nakladatelství Lost Property Books bude na akci k zakoupení. Další informace o nakladatelství a jeho knihách na: https://lostpropertypress.com/ Digitální čtečku, kterou připravilo nakladatelství a která obsahuje materiály o antikapitalistické politice nočního života, najdete zde: “The ULWC Reader”

Instagram Facebook