Jul 18, 2021 — 18:00

Promítání filmu: SOA (Raquel Castro)

Facebook event

Zvuk je důležitou součástí každodennosti míst, kde žijeme a zvukem jsme hluboce ovlivněni. Neseme zodpovědnost za hluk, který vytváříme? Může být zvuk hybatelem společenské změny? Dokumentární film se zabývá zvukovým spektrem od infra k ultrazvuku, frekvencemi a rytmy. Rozhovory jsou také o zvukové ekologii, o občanství, rovnosti a sociologii města.

Portugalská zvuková umělkyně a filmová dokumentaristka Raquel Castro nahrávala několik let rozhovory se zvukovými umělci i teoretiky. Ptala se jich na význam zvuku a naslouchání v lidském životě, na jejich názory na vzdělávání a na možnosti rozvíjení sluchové gramotnosti. Film SOA měl premiéru v loňském roce a teď je jej poprvé možné vidět i v České republice.

Raquel Castro se zabývá uměním o zvuku, prostoru a akustickou identitou. Natočila například úspěšný dokumentární film Soundwalkers, který byl promítaný na různých konferencích a filmových festivalech. Je iniciátorkou a ředitelkou mezinárodního sympozia a festivalu environmentálního zvukového umění v Lisabonu SOA.