May 13, 2021 — Jun 30, 2021

Žen* – Růže – Píseň – Kost

Cítí rostliny potěšení a bolest? Výstava přemýšlí o květinách jinak než jako o pouhé dekoraci a řeší komplexní vztah mezi erotikou rostlin, botanikou a tělesností. Podobně jako těla, která jsou queer či trans*, stojí sexualita rostlin v opozici k modernistické snaze o uspořádanost. S pomocí poetických technologií – skrze zvuková díla, kresby, pohyblivý obraz a plastiky – vám tato výstava umožní vidět, slyšet a cítit květiny z místa, které je mnohodruhové a mezigenerační.

Doprovodný program výstavy se zaměří na možnosti umělé inteligence a komputace pro možnosti mezidruhového vcítění a porozumění erotice květin a nechává se inspirovat jejich vytrvalostí v často nehostinných podmínkách. Za příznivých epidemiologických podmínek se těšte na živý program performance, čtení, poezie a promítání v prostorech botanické zahrady Albertov.