Oct 15, 2019 — Dec 1, 2019

Třídní boj? ve třech kapitolách

✨ Třídní boj?

✨✨Vernisáž/Opening: 15.10.2019

✨✨✨Výstava potrvá do/The exhibition will last till: 1.12.2019

Kapitoly:

👍15.10. Důstojná péče, důstojná práce s Václavem Drozdem a jeho hosty: Anna Bacia (terapeutka) a Valerija Karpova (pečovatelka)

👍29.10. Komenský online: Třídění, štěpení a zcelování společnosti v tocích kulturního kapitálu s Terezou Stöckelovou a jejími hosty: Václav Bělohradský, Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR), Tomáš Dvořák (PAQ a Fakulta sociálních věd UK) a Kateřina Nedbálková (Fakulta sociálních studií MU).

👍12.11. Privatizace a vznik elit: česká zkušenost s Tomášem Samkem a jeho hosty: Ondřej Lánský (sociolog), Milena Bartlová (historička umění), Lenka Zlámalová (novinářka)

Před deseti lety prohlásil miliardář Warren Buffet, v New York Times: “Tohle je třídní válka … a je to třída bohatých, moje třída, která ji vede a vítězí v ní”. Zdá se, že třída, která v 21. století dospěla ke svému třídnímu uvědomění není tolik vzývaný proletariát, ale ti nejbohatší z bohatých. Zbytek společnosti byl v letech konjunktury buď ukolébán představou, že koncept sociálních tříd se již přežil, nebo byl natolik atomizován, umlčován či ostrakizován, že své třídní vědomí v rychle se měnících podmínkách nezvládal adekvátně rychle artikulovat. I když současný svět většina sociologů popisuje a strukturuje pomocí konceptu třídního uspořádání, kromě identifikace se skomírající střední třídou se málokdo k nějaké třídě sebevědomě přiřadí. Dojde-li přeci jen k takovým pokusům, není jasné, jaký má takové procitnutí v době atomizované společnosti vůbec politický vliv.

Jak tedy definovat dnešní třídní společnost? Kdo jsou její aktéři? Proč a jak mezi sebou bojují, a proč nakonec i tak téměř všichni prohráváme? Co se musí dít, abychom začali pociťovat třídní příslušnost a dokázali ji politicky mobilizovat?

Performativně - diskusní projekt Třídní boj? se prostřednictvím tří tematických kapitol podívá na komplexní sociální a třídní vztahy v současné společnosti. Každá z kapitol se odehraje ve specifickém architektonickém uspořádání a bude doprovázena tematickou vizuální složkou.

Projekt laskavě podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha a MČ Praha 2.