Mar 25, 2021 — Apr 7, 2021

Na cestě k černé výpovědi, část 4: Pevnina

MelaninKids DJ mix Inspirováno Black Joy Archives od Jordss

Spolupráci s Display koordinoval: Zuzana Jakalová and Zeynab Gueye.

Program je součástí Na cestě k černé výpovědi, programu kurátorovaném Languid Hands, Hanou Janečkovou a Zuzanou Jakalovou.

Zakladatelka MelaninKids: Samira Jasim

MelaninKids je platforma a komunita lidí s černošskými kořeny, kteří se narodili či žijí v Česku nebo na Slovensku. Ty sahají do všech částí světa, včetně Afriky, Středního východu, Jižní Ameriky a Karibiku či Spojených států. Jednou z hlavních aktivit MelaninKids je organizování společenských akcí, na kterých se setkávají, sdílejí příběhy, jedí, pijí, tancují, budují přátelství a vytvářejí vzpomínky na celý život.

Hudba a tanec jsou důležitou spojovací silou komunity MelaninKids již od její první akce v březnu 2018. MelaninKids DJ set spojuje mnoho různých oblastí a žánrů černé hudby, které komunita poslouchá. Tento mix představuje osvěžující pohled na individuální hudební vkus jednotlivých členek a členů, kombinuje hlasové a hudební nahrávky a zkoumá témata radosti, sdíleného boje, identity, pocitu sounáležitosti a nostalgie.

Sára Jasim se narodila v Praze a v současné době žije v Londýně, kde vystudovala Středovýchodní studia na SOAS, University of London. Kromě své každodenní práce v oboru právních informací je Sára DJ a vystupuje pod jménem „Rara“. Její vášeň pro hudbu a dodávání energie na akcích ji vedla ke spoluvytvoření Leg Work, nové klubové noci v Praze, která spojuje širokou škálu zvuků z celé Afriky a globální černé diaspory.

Na cestě k černé výpovědi je dlouhodobý projekt londýnského uměleckého a kurátorského dua Languid Hands. Prostřednictvím filmu "Na cestě k černé výpovědi: Modlitba/Protest/Mír", jenž je zároveň uměleckým dílem i kurátorským počinem, se tento projekt snaží dát prostor umělkyním, filozofům, spisovatelkám, posluchačům i řečnicím k tomu, aby reagovali na témata zachycená ve filmu a také aby dále zkoumali složitou povahu černošské výpovědi s ohledem na svou vlastní zkušenost. Během čtyř výstupů jsou v Display prezentovány výstupy afro-českých umělkyň a dalších afro-českých osobností v odpovědi na film.