Mar 24, 2017 — May 28, 2017

Představivost a konceptuální umění (tranzitdisplay)

tranzit.hu představuje na půdě pražského tranzitdisplay projekt Lászlóa Bekeho zvaný Představivost (Imagination) - první sbírku maďarského konceptuálního umění z roku 1971. Věhlasný maďarský historik umění a kurátor László Beke organizoval v sedmdesátých letech minulého století mnoho, na tu dobu velmi progresivních, uměleckých událostí. V rámci jednoho svého projektu poslal výzvu dvaceti osmi umělcům, kde je požádal o zaslání děl, která by se vešla do šanonu velikosti A4, a která by ve svém zaměření pracovala s konceptem „PRÁCE = DOKUMENTACE PŘEDSTAVIVOSTI / IDEJE“. Beke poté tato díla uchovával ve svých šanonech, a přímo ve svém bytě je poskytoval k nahlédnutí. V posledních deseti letech se tato sbírka těší opětovné pozornosti: Představivost se již objevila na mnoha výstavách, a to jak v Maďarsku, tak v zahraničí, a díla byla také vydána knižně. Anglická verze této publikace byla iniciována v rámci tranzit.hu a vydána společně s JRP Ringier. (http://hu.tranzit.org/en/publications/0/publication/imagination).

Výstava v tranzitdisplay zasazuje Bekeho sbírku do mezinárodního kontextu, který dále obohacuje o retrospektivu jeho projektů z roku 1971, a nastiňuje historii výstav tehdejšího umění. Stejně jako sbírka děl maďarských autorů, mohou další legendární projekty z roku 1971 mohou být chápány jako formy „publikované výstavy“. Jednou z nich je kniha Aktuelle Kunst in Osteuropa, vydaná umělcem a sběratelem Klausem Grohem pod záštitou Dumont Aktuell, která čtenářům představuje tehdejší východoevropské umělce. Další významné projekty jsou V momentě (Záhřeb) a V jiném momentě (Bělehrad), v rámci kterých experimentovali umělci-kurátoři Nena a Braco Dimitrijevič s konceptem výstavy jako specifického momentu v prostoru a čase. Tyto dvě výstavy vystavovaly díla jugoslávských i mezinárodních konceptuálnch umělců. Bělehradská výstava byla též obohacena o katalog, který bude také k vidění. Výstava si dále klade za cíl osvětlit mezinárodní síť vztahů, které si László Beke od sedmdesátých let minulého století vytvořil. V tomto ohledu bude událost jistou formou dokumentace kosmopolitního uměleckého světa té doby. Výstava si též klade otázky ohledně společenské role konceptuálního umění šedesátých a sedmdesátých let. Představivost a konceptuální umění též mapuje vnímání a přijetí konceptuálního umění napříč veřejností, a to hlavně v geopolitickém a kulturním kontextu. Časová osa této mapy začíná projekty sedmdesátých let, jakými jsou například Bekeho sbírka či aktivismus Dóry Maurer v otázce mezinárodního vnímání maďarského umění, a končí dokumentací dnešních projektů. Ty se však často vrací k tématům a formám let šedesátých a sedmdesátých. V této sekci je věnován prostor převážně historii výstav, včetně uměleckých a kurátorských projektů, jakým je například Paralelní chronologie – archív východoevropských výstav, v produkci tranzit.hu (http://tranzit.org/exhibitionarchive/). Výstava též představuje díla současných umělců, jakými jsou například Virág Bogyó, Judit Fischer, Szilárd Miklós, a další. Díla ze sbírky ‚Představivost‘, která budou na výstavě ke shlédnutí jsou od následujících umělců: Gábor Attalai, Imre Bak, Miklós Erdély, István Haraszty, György Jovánovics, Ilona Keserü, Dezső Korniss, László Lakner, János Major, Gyula Pauer, Géza Perneczky, Sándor Pinczehelyi, Péter Türk. Projekt byl realizován ve spolupráci s tranzit.hu, Budapest Koncepce Dóra Hegyi, Zsuzsa László, Eszter Szakács ve spolupráci s László Beke. Česká chronologie Pavlína Morganová. Slovenská chronologie Daniel Grúň. Ve spolupráci s umělci Virág Bogyó, Judit Fischer, Kristóf Kovács, Szilárd Miklós Architektonické řešení Ondřej Kozák Grafický design Tereza Hejmová Realizace výstavy týmem sdružení DisplayZbyněk Baladrán, Zuzana Jakalová, Ondřej Kozák, Hana Šťastná and Petr Hron, Čeněk Folk, Kristina Láníková