Feb 28, 2024 — 17:30

Kolonialismus, kapitalismus a osvobození | Workshopy k Manifestu socialistického hnutí

Kolonialismus, kapitalismus a osvobození Nadace RLS a SOK

Kolonialismus a jeho temná historie se plně otevřela až v nedávné době, kdy zesílilo povědomí o proviněních západní civilizace. Je však kolonialismus věcí minulosti? Není to fenomén, který od počátku patří k dějinám kapitalismu? Workshop vychází z Manifestu socialistického hnutí a vystupující budou odkrývat souvislosti mezi kolonialismem, kapitalismem, otroctvím a samotným liberalismem. Zaměří se též na otázku, co opomíjejí postkoloniální studia a proč k osvobození od kolonialismu potřebujeme univerzalistický pohled.

Série workshopů se zaměřuje na stěžejní témata současné levice, která jsou formulovaná v „Manifestu socialistického hnutí“. Ten slouží jako východisko pro tematicky zaměřené debaty. Během nich má dojít k dialogickému vyjasňování základních politických, kulturních, ekonomických, sociálních a enviromentálních otázek z hlediska současného levicového myšlení a praktické politiky. Projekt má svou dialogickou formou přispět k překlenutí ideových a kulturních propastí, které se v posledních letech objevily mezi tzv. levicí liberální a levicí konzervativní. Jeho cílem je poskytnout orientační body pro současnou levici a vytvářet teoretické a edukativní předpoklady k utváření nového socialistického hnutí.