Nov 12, 2019 — 18:00

Privatizace a vznik elit: česká zkušenost s Tomášem Samkem a jeho hosty

Hned po pádu minulého režimu bylo jasné, že nastane transformace národního hospodářství, ale vedly se spory o postup, rozsah, metody, tempo i cíl této dramatické ekonomické proměny. Jedním z jejích pilířů se stala tzv. velká privatizace, jejíž důsledky ovlivňují náš život dodnes. Šlo tehdy postupovat jinak, s menšími transformačními náklady? A jaké by to mělo důsledky pro tehdejší dobu a pro dnešek? Do jaké míry se vznik privatizačních elit podepisuje na podobě současného politického života? A jaké má naše demokracie vyhlídky vzhledem k rostoucímu napětí mezi vítězi a poraženými transformačních procesů?

Večer je součástí performativně-diskuzního projektu Třídní boj? ve třech kapitolách, který se prostřednictvím tří kapitol zabývá komplexními společenskými a třídními vztahy v dnešní společnosti.

Projekt laskavě podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha a MČ Praha 2.