Oct 29, 2019 — 18:00

Komenský online: Třídění, štěpení a scelování společnosti s Terezou Stöckelovou

✨ ✨ ✨Komenský online: Třídění, štěpení a scelování společnosti v tocích kulturního kapitálu ✨✨Hosté: Václav Bělohradský, Johana Chylíková (Sociologický ústav AV ČR), Tomáš Dvořák (PAQ a Fakulta sociálních věd UK) a Kateřina Nedbálková (Fakulta sociálních studií MU) ✨ Moderuje: Tereza Stöckelová

Podle Pierra Bourdieu a jeho následovníků nedefinuje společenskou třídu pouze ekonomický, ale také sociální a kulturní kapitál. Jaké formy dnes kulturní kapitál nabývá? Jak ho lze sociologicky operacionalizovat a měřit? Jak se kulturní kapitál konvertuje na kapitál ekonomický, a naopak? Jak se vytváří a rozptyluje třídní vědomí ve věku kulturních válek a sociálních médií?

Večer je součástí performativně-diskuzního projektu Třídní boj? ve třech kapitolách, který se prostřednictvím tří kapitol zabývá komplexními společenskými a třídními vztahy v dnešní společnosti.

Projekt laskavě podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha a MČ Praha 2.