Oct 15, 2019 — 18:00

Důstojná péče, důstojná práce s Václavem Drozdem a jeho hosty

Společnost stárne a sektor péče patří k nejrychleji rostoucím odvětvím ekonomiky. S tím přibývá také počet lidí, kteří mají péči jako povolání. Státní instituce nezvládají pokrývat rostoucí poptávku po pečovatelských službách, takže se otevírá velký prostor pro soukromé poskytovatele péče. Jejich hlavním cílem je rostoucí zisk, který vytváří na úkor pracovních podmínek zaměstnankyň i kvality péče. 7. října se uskuteční Světový den důstojné práce, jehož požadavkem je důstojná práce, dobré mzdy a kolektivní vyjednávání pro všechny pečující pracovníky a pracovnice. Do diskuze o třídě pečujících zveme pečovatelky, zdravotní sestry a další pracovnice, které budou sdílet zkušenosti s jejich prací, odborovým organizováním a obranou práv.

Václav Drozd působil jako redaktor internetového deníku Alarm. Pracuje jako odborový organizátor pro Central European Organising Center a pomáhá lidem v nadnárodních firmách zlepšovat pracovní podmínky.

Anna Bacia pracovala šestnáct let jako terapeutka v soukromém domově pro seniory v polské Konstancji. V květnu letošního roku dostala výpověď kvůli svému působení v odborech a s nadnárodní firmou Orpea se soudí o to, aby se mohla vrátit do práce.

Valerija Karpova je pečovatelka z pražského soukromého domova pro seniory a členka odborů.

Večer je součástí performativně-diskuzního projektu Třídní boj? ve třech kapitolách, který se prostřednictvím tří kapitol zabývá komplexními společenskými a třídními vztahy v dnešní společnosti.

Projekt laskavě podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha a MČ Praha 2.