Dec 16, 2020 — Feb 24, 2021

Na cestě k černé výpovědi, část 1: Orientace

Na cestě k černé výpovědi, první část: Orientace

Rabz Lansiquot: kde jsme se to ocitli*y (where did we land, 2019) Online promítání 16. prosince 2020 - 10. ledna 2021

!! Promítání má geolokaci a je pro dostupné pouze pro publikum v České Republice a sousedních zemích.!!!

Titulky k filmu si prosím zapněte tlačítkem CC v dolním levém rohu obrazovky.

Čtyřdílný projekt Displaye nazvaný Na cestě k černé výpovědi je výstupem bezmála ročního dialogu mezi Imani Robinson a Rabz Lansiquot z londýnského kurátorského dua Languid Hands a kurátorkami prostoru Display Hanou Janečkovou a Zuzanou Jakalovou.

Přijměte, prosím, pozvání na první veřejné uvedení projektu – online promítání filmu Rabz Lansiquot, kde jsme se to ocitli*y, dne 16. prosince 2020. Film bude k shlédnutí na webových stránkách Displaye až do 10. ledna 2021.

Rabz Lansiquot: kde jsme se to ocitli*y (where did we land, 2019) je dlouhodobý probíhající experiment, jehož cílem je zkoumat účinky ztvárnění protičernošského násilí ve filmu a médiích, a to jak přímo, tak v reprodukované podobě. kde jsme se to ocitli*y využívá formy vizuální eseje a zpracovává problematiku obrazového ztvárnění černých subjektů prostřednictvím 900 abstraktních obrazů, které se časově i prostorově dotýkají celé diaspory. Film doprovází mluvené slovo, které vychází z myšlenek Tiny Campton, Saídíji Hartman, Rooney Elmi, Guy Deborda a Susan Sontag.

Rabz Lansiquot je filmařka, kurátorka a DJ. Byla vedoucí členkou londýnského kolektivu sorryyoufeeluncomfortable (SYFU) , který účelově tvořil prostory pro hluboké zkoumání, dialog a multidisciplinární uměleckou tvorbu věnující se tématům rasy a politiky osvobození. Se SYFU vytvořila veřejný program pro množství institučních a nezávislých kontextů, jak v UK tak v Evropě ve formě filmových projekcí, kolektivního čtení, performance, workshopů, diskusí a také spolukurátorovala výstavy. Její audiovizuální tvorba a texty o filmové teorii čerpají z teorie černošského osvobození, Black queer studií a vlastní zkušenosti, s cílem se posunout od reprezentace k osvobození, v oblasti pohyblivého obrazu.

Na cestě k černé výpovědi je projekt Displaye, který ve spolupráci s Languid Hands usiluje o přehodnocení a přemýšlení nad otázkami viditelnosti, reprezentace a participace černých a barevných lidí v institucích současného umění v České Republice. Důležitou součástí celého projektu je rezidence dvou afročeských umělkyň, Natalie Perkof a Yvonne Vácha v MeetFactory, vedená právě Languid Hands. Můžete se těšit na nové práce, které vzniknou jako odpověď na stále probíhající dialog, v podobě výstavy, diskuzí, performancí či tematickou knihovnou, v prostoru Display a online. S použitím myšlenek kritické kartografie, projekt bude prezentován ve čtyřech částech: Orientace, Terén, Vektory a Pevnina.