Jun 26, 2018 — Sep 30, 2018

POBŘEŽÍ SVĚTA (pospolitost a politika mezijazykové komunikace)

Na pobřeží se oceán a země spojují a dávají vzniknout novému životu. Pobřeží není hranice ani mez, ale možnost. Ani konec ani počátek ale akt mezijazykové komunikace. Na pobřeží světa budujeme společenství. Globální techno-jazyk reprodukuje zakódování světa, což brání komunikaci a potlačuje smysl pro společenství; solidárnost a empatii nahrazuje šílenstvím konkurence; sympatie a smysl pro pospolitost automatizací emocí. Denní rytmus života nám znemožňuje smysluplná setkávání. Pobřeží světa sestává z výstavy a programu pro veřejnost zaměřeného na umělecká vystoupení poskytující prostor pro mezijazykovou komunikaci, se zvláštním zřetelem k nezápadním uměleckým postupům a s nabídkou tvorby, která hledá místa nezávislá na globální techno-jazykové a neoliberální politice, ve prospěch forem reprodukce života založených na společných zájmech a cílech pospolitosti.

*Dne 23. května 2018 zastřelila v texaském městečku Rio Bravo pohraniční hlídka Spojených států mladou mayskou ženu z Guatemaly. Jmenovala se Claudia Patricia Gómezová. Tato výstava je věnována její památce a památce všech imigrantů, kteří každodenně s odvahou budují společenství na rozhraní.