May 7, 2020 — Jun 14, 2020

Technologie posvátna

Online výstava: sacred.display.cz

Design rozhraní: The Rodina /// Grafický design: Jan Novák /// IT podpora: Jiří Maha /// Konceptuální spolupráce: Hana Janečková a Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

Úkolem výzkumné výstavy ‚Technologie posvátna‘ je přehodnotit hranice mezi technologií a náboženstvím či mysticismem. Odkouzlený svět moderní doby je v skutečnosti jenom pokračováním sakrálních tendencí jiným způsobem – magické myšlení se kamufluje do podoby technické racionality, která potřebuje sféru posvátna jako skrytý zdroj své sekulární vznešenosti. Tento přístup nám umožňuje nově promyslet nejen náš vztah k tomu, co technologie ve své podstatě je, ale také se zamyslet nad tím, jak jejím prostřednictvím utvářet kulturní praktiky v době, kdy se svět tak, jak ho známe, začíná nenávratně rozpadat. Co z tohoto světa máme vlastně oplakávat, a jaké chvalozpěvy zpívat světu, jež přijde?

Partneři projektu: Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát města Praha, Velvyslanectví Řecké republiky v ČR, MeetFactory.