Sep 9, 2016 — Sep 18, 2016

První sjezd Svazu sovětských umělců (tranzitdisplay)

Iniciátoři: Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Avděj Ter-Oganjan a Dominik Forman.

Umělecký sjezd, zahrnující plenér, konferenci a výstavu, si klade za cíl definovat možné cesty vývoje realistického umění dnes. Organizátoři se snaží sledovat tradici umělecké školy, která se formovala na území sovětského bloku během druhé poloviny 20. století, a aktualizovat tuto zkušenost v rámci současného kontextu. Základní teze sjezdu jsou: nepřetržité propojení se skutečností, přechod od subjektivní dimenze práce ke společným kolektivním cílům a kritériím hodnocení, rehabilitace sovětského uměleckého projektu.

Na konferenci 10. září pod názvem Perspektivy realismu: význam realismu v dějinách umění a současnosti vystoupí vizuální umělec a teoretik Dmitry Gutov (RU), historik, aktivista a umělec Ilya Budraitskis (RU) a filosof Michael Hauser (CZ). Během konference bude představena koncepce nově vznikajícího Svazu sovětských umělců.

Sjezdu se zůčastní mino jiné skupina New Barbizon (IL), malíř Vasja Horst (RU), malíř Michail Miani (RU), fotografka Vivian del-Rio (RU).

Po konferenci bude následovat praktická část sjezdu v podobě plenéru, sestaveného z několika konkrétních úkolů a volné práce, který bude ukončen 16. září otevřením výstavy a vyhodnocením výsledků sjezdu v prostorách galerie tranzitdisplay.

PROGRAM

10.9. Konference Perspektivy realismu: význam realismu v dějinách umění a současnosti. tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2,www.tranzitdisplay.cz

13:00-13:15 Avděj Ter-Oganjan - úvodní slovo, prezentace projektu Svazu sovětských umělců. 13:30-14:30 Ilya Budraitskis - Socialistický realismus a blížící se katastrofa. Pohled na pojem Soc. realismu v umění, interpretace jeho zdrojů z historického kontextu jeho vzniku 14:45-15:45 Michael Hauser - Od modernismu k premodernismu! Radikální odpověď subverzivnímu kapitalismu a postmodernímu umění. 16:00-17:00 Dmitry Gutov - Lifšicianizmus: Radikální marxistická kritika modernismu. 17:00-? Diskuse

Konference bude tlumočena do češtiny a ruštiny.

Praktická část / plenér:

11.9. Plenér Podbaba, hotel Družba, 11:00 - sraz u stanice metra Dejvická (východ z metra směr ul. Jugoslávských partyzánů)

12.9. Stará Praha, 11:00 - sraz u výstupu ze stanice metra Hradčanská

13.9. Plenér Holešovice, 11:00 – sraz u stanice metra Vltavská

14.9. Národní galerie, 11:00 - sraz před Veletržním palácem (Dukelských Hrdinů 47, Praha 7) Malování ve sbírkách Národní galerie. Limitovaný počet účastníků!

16.9 Vernisáž výstavy a prezentace výsledků plenéru, 18:00 – tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

Výstava potrvá do 18.9.2016

Projekt vznikla za laskavé podpory iniciativy pro současné umění tranzit.cz a Ruského kulturního centra v Praze.