May 17, 2018 — 18:00

Would you Support me? Úvod do radikální feministické terapie

Prezentace

V rámci doprovodného programu k projektu Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích uvedeme 17. května prezentaci a workshop berlínského uskupení Feministische Gesundheitsrecherchegruppe s názvem “Aktionsposter FORT” s ilustracemi Jorise Bas Backera.

¨ Workshop

“Jsou lidé, kteří mají problémy s žitím, skutečně ‘nemocní’? Dle lékařského modelu jsou psychiatři zdravou elitou. A pacienti utlačovanou třídou.” (Michael Glenn: “On Training Therapists.” The Radical Therapist: Therapy means Change not adjustment. 1974, Penguin)

Radikální terapie se zrodila v 70. letech mezi americkými terapeuty, kteří chtěli sdílením svých terapeutických zkušeností docílit společenského zmocňování. Radikální terapie vnímala schopnost řešení problémů jako nástroj osvobození při sociálním konfliktu, a jako způsob analyzování a kolektivního přepracování vzorců internalizovaného útisku s ohledem na jejich společenský rozměr. Příručka Hogie Wykhoff Solving Women’s Problems – Through Awareness, Action & Contact (1977), která se týká feministické zkušenosti, inspirovala evropské feministky k založení a provozování mnoha svépomocných skupin a skupin pro řešení problémů pro ženy*.

Radikální terapeutické skupiny jsou dodnes aktivní a stále pravidelně zakládány. Existují například skupiny jako FORT (Radikální terapie pro ženy), queer a trans skupiny, nebo Radikální terapie pro muže (MRT). Radikální terapie je dnes samoorganizovanou a sebe-zmocňující terapeutickou praxí bez jakéhokoli autoritativního vedení, která je předávána nekomerčně.

V rámci workshopu bychom rády mluvily o radikální terapii jako o způsobu, který nám umožňuje kolektivně přepracovat vzorce, lidské vzory a internalizovaný útisk; jako nástroj, který nám umožňuje pečovat o potřebnou práci s emocemi. Rády bychom sdílely pohledy na historický vývoj radikální terapie a prakticky vyzkoušely její metody, hry a nástroje. Chtěly bychom mluvit o tom, jak mohou skupiny radikální terapie vznikat, jak fungují, co s námi dělají a co můžeme my dělat s nimi.

K registraci prosím využijte email marie@display.cz

Jess Ward je členkou berlínského kolektivu FORT. Inga Zimprich je součástí uskupení Feministische Gesundheitsrecherchegruppe. www.feministische-recherchegruppe.org