Apr 26, 2018 — 18:00

Khairani Barokka - performance

→Čtení, performance & přednášky

→V rámci doprovodného programu k výstavě Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích / as part of an accompanying program for the Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích exhibition

→Program: →→18:00 - prezentace ErgoAktiv a Cerebrum Život s neviditelným postižením

→→18:20 - Kateřina Kolářová Fakulta Humanitních Studií Karlovy Univerzity

Kateřina Kolářová bude mluvit o proměnách pojetí občanství, národa, sociální solidarity a spravedlnosti skrze témata „postižení“, ne/způsobilosti, sexuality, intimity a rasy a etnicity v kontextu postsocialismu v Československu a později České republice.

Bude sledovat především to, jak kulturní obrazy a metafory „léčby“ a „rehabilitace“, tj. to, co Robert McRuer nazývá „kulturní syntaxí rehabilitace“, formují postsocialistický horizont uvažování o politickém, sociálním a společenském, a to, jak spolu (a proti sobě) jednotlivé kategorie jinakosti působí a vytvářejí oblasti uznání a zneuznání, inkluze a zanedbání.

Kateřina Kolářová bude prezentovat v její přednášce svůj výzkum o roli emocí ve vztahu k nemoci, postižení a léčbě jako společenského a politického symbolu, jež formovaly představy a praxi sociální péče v České a Slovenské Republice po roce 1989. Kateřina se soustředí na kritické interpretace těchto procesů a jejich význam pro současnou politickou situaci a nabízí alternativní pohled na možnosti plnohodnotného života s nemocí.

→→19:00 - Khairani Barokka Khairani Barokka je světově uznávaná básnířka, performerka a vizuální umělkyně ze Sumatry v Indonésii, jež je proslulá svojí sbírkou Indigenous Species (Původní druhy), přeloženou do Braille, kterou představila poprvé s obrovským úspěchem na festivalu v Edinburgu. Příběh vyprávěný dívkou unesenou řekou v tropickém pralese zakončí workshopem Lipstick kills ‘Rtěnky zabíjejí’ a diskusí o tématech její umělecké praxe o prováznosti ekologie, postižení a zdraví v globálním světě.

→Program se uskuteční v prostorách ErgoAktiv Olšanská 2666/7 (budova Polikliniky Olšanská) Praha 3, 130 00 www.ergoaktiv.cz

→Paralelně v Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi probíhá výstava

Multilogues on the now: O zdraví, práci a emocích kurátorky: Hana Janečková a Zuzana Jakalová