Feminist Takes: Early Works by Želimir Žilnik

Tato sbírka esejů od renomovaných kulturních teoretiček a myslitelek navazuje na výstavu, která se uskutečnila v galerii Display v Praze v roce 2016. Otevírá diskusi o filmovém a historickém osudu filmové postavy Jugoslavy, hlavní hrdinky filmu Želimira Žilnika Early Works z roku 1968 a možných vyhlídkách revolučního feminismu. Kanonický film jugoslávského nového filmu z konce šedesátých let sleduje revolucionářku, jak opouští svou chudou venkovskou rodinu, aby šířila učení a texty mladého Marxe a Engelse mezi venkovany a továrními dělníky. Násilná reakce na tuto proselytizující misi, evokuje represi vůči studentskému hnutí 1968 v socialistické Jugoslávii. Alegorické zkoumání rozporů jugoslávského státního socialismu ve filmu vrcholí, když se Jugoslava nakonec stane předmětem násilí svých revolučních soudruhů. Kniha je určena všem, kdo se zajímají o dějiny filmu, vizuální kulturu a feminismus.

Vydavatelé: Sternberg Press / Display

Antologie z příspěvky od: Jelena Vesic, Rachel O'Reilly, Bojana Pejic, Vesna Kesic, Ivana Bago, Branislav Dimitrijevic, Angela Diitrakaki, Rasha Salti, Giovanna Zapperi, Irmgard Emmelhainz, Ana Teixteira Pinto, Vedrana Madzar, Ruth Noack, Jaleh Mansoor, Rose-Anne Gush, Kerstin Stakemeier

2021, 256 stran, anglicky