ESTER KRUMBACHOVÁ Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat archiv (13.12.17 – 21.2.18)
  • vernisáž + „Nezařazné“, performance dua New Noveta s živým zvukovým vstupem hudebníka Vindicatrixe, středa 13. 12., 18 h
  • konference „ESTER KRUMBACHOVÁ. Skryté formy režie“, čtvrtek 14. 12., 10–19 h + afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)
  • trvání výstavy: 14. 12. 2017 – 21. 2. 2018

Ester Krumbachová (1923–1996) byla klíčovou osobností československé nové vlny. Její jedinečné dílo ji nejen učinilo jednou z nejvlivnějších žen v zákulisí evropské kinematografie 60. a počátku 70. let, ale také předznamenalo mnoho současných debat na téma magie, materialismu, feminismu i provázané povahy reality a smyslových forem vědění.

Umělci a teoretici na této výstavě a konferenci interpretují a zpřístupňují nedávno objevený soukromý archiv, obsahující dosud skryté doklady bohaté a vizionářské tvorby Krumbachové jako kostýmní výtvarnice, scénografky, scenáristky, spisovatelky, režisérky a umělkyně.

Vystavující umělci: Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Daniela & Linda Dostálková, Bracha L. Ettinger, Linda Hauerová, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Jan Kolský, Kateřina Konvalinová, Ester Krumbachová, Kris Lemsalu, Marie Lukáčová, New Noveta, Matěj Pavlík, Johannes Paul Raether, Michaela Režová, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová

Účastníci konference: Jana Baierová, Zuzana Blochová, Jan Bernard, Michal Bregant, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Bracha L. Ettinger, Šárka Gmiterková, Linda Hauerová, Libuše Heczková, Edith Jeřábková, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Kateřina Konvalinová, Francis McKee, Ruth Noack, Tomáš Pospiszyl, Johannes Paul Raether, Sláva Sobotovičová, Kateřina Svatoňová, Viktorie Vášová, Marina Vishmidt, Tomáš Uhnák

Program konference

„Nezařazné“, performance New Noveta
New Noveta je společným projektem uměleckého dua Keira Fox (UK) a Ellen Freed (SE). Ztělesňujíc vitální projevy korporátně stigmatizovaných emocí, New Noveta prochází vyčerpávajícími choreografickými úkoly se vznětlivou  úzkostí, která se odmítá přizpůsobit každodenním strnulým stereotypům patriarchální společnosti. Tuto novou performance bude rámovat živý zvuk vytvořený ve spolupráci s hudebníkem Vindicatrixem. Kostýmy a rekvizity pro živě inscenovanou instalaci pocházejí z londýnského módního domu Atelier Bâba.

Kurátorky projektu: Zuzana Blochová a Edith Jeřábková ve spolupráci s Anjou Kirschner a Pavlem Turnovským
Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán
Výtvarná realizace: Josef Frühauf, Veronika Přikrylová
Grafický design: Linda Dostálková
Pohoštění podle receptů Ester Krumbachové: Tomáš Uhnák

Pořádáno Are | are-events.org ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Display, Centrem pro současná umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Podpora: České centrum Londýn; Česko-německý fond budoucnosti; Magistrát hl. města Prahy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Nadace pro současné umění Praha; Státní fond kinematografie; Státní fond kultury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Mediální partneři: A2 kulturní čtrnáctideník, A2larm, Artmap, Cinepur, Divadelní noviny

Poděkování: Ivo Paik, Jarmila Košnářová, ADES – Václav Šeda, Tereza Brdečková, České centrum Tel Aviv, Jakub Felcman, Miloš Fikejz, Goethe-Institut v Praze, Petra Hanáková, Michael Havas, Šárka Hejnová, Kateřina Macháčková, MasterFilm, The Emblem Hotel, UP21, Karel Vachek a všem dalším zúčastněným za velkorysou pomoc, rady a spolupráci.
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige: Still In Need To Apologize (12. 10. – 3. 12.)

Libanonští filmoví tvůrci a vizuální umělci Joana Hadjithomas a Khalil Joreige představili v roce 2014 svůj rozsáhlý dlouhodobý výzkumný projekt zaměřený na spamy. Sledují jejich historii až k jejich analogovému předchůdci z 18. století známému jako dopis z Jeruzaléma. O tři roky později, když se i pojem „post-pravda“ stal nejasným a pro popis současné politické atmosféry nevhodným, působí myšlenka nevyžádaných e-mailů staromódně a zastarale. Fotograf Festival přinese opakování této komplexní studie, která zahrnuje různá média – instalace, zvuk, videa, plastiky, kresby a archivní materiál, s novou naléhavostí jako historickou zkoušku digitální manipulace a rozostřování hranic toho, čemu říkáme realita.

Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu #7 EYE IN THE SKY


heap_large

Multilogues on the Now: O zdraví (15.6. – 30.9.)

O zdraví, první část série Multilogues on the Now, se zaměří na zpochybňování hegemonických narativů, normativních vzorců i na marginalizované diskurzy a neviditelné typy praxí souvisejících s myšlenkou zdraví, nemoci, tělesné a mentální alterity, léčby a medicín(y) v pozdně kapitalistické společnosti. Zajímají nás postoje, postupy a teorie sahající od společenských po individuální, od institucionálních po samostatně organizované, od akademických po umělecké, od teoretických po praktické, od lokálních po translokální.

Diskutována budou témata sahající od autonomně spravovaných zdravotnických zařízení po alteritní vnímání a nakládání s chorobami, a to jak samostatně, tak v rámci komunity, od myšlenky medikalizace a patologizace lidského života po sociální model tělesné a duševní jinakosti, od společenských hnutí v oblasti zdravotnictví po institucionalizovanou lékařskou péči, od mechanismů farmaceutického průmyslu po (bio)politické vztahy spojené s pojmy léčba a léčení. K interakci, zapojení a ovlivňování programu jsou zvána všechna těla a všechny mysli. Součástí projektu O zdraví je proto jiné uspořádání umožňující zapojení širokého spektra těl i myslí.

Kurátoři/ky: Zuzana Jakalová a Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.
Koncepční spolupráce: Kateřina Kolářová, Zbyněk Baladrán
Prostorové řešení: Barbora Šimonová a Markéta Mráčková, http://cosa.cz/
Produkce: Hana Šťastná, Ondřej Kozák
Grafický design: Tereza Hejmová
Překlady textů a korektury: Martin Micka, Phil Jones

MULTILOGUES ON THE NOW
Multilogues on the Now jsou sérií tematických akcí zabývajících se z konceptuálního a prostorového pohledu tvorbou realit a potencialit nynějška. Prostřednictvím analýz, debat, plánování a produkce performativních, strukturálních, strategických a intersekcionálních aspektů našeho běžného života pátrá tato série po řadě současných znalostí a postupů schopných zpochybňovat a formulovat možné strategické scénáře kritického vnímání a konstruování současnosti. Multilogues on the Now budou mít různé podoby sahající od uměleckých intervencí a performancí přes debaty vycházející z generativního designu, setkání, workshopy, výměnu znalostí a praktických poznatků, až po publikace atp. za přispění řady různých účastníků.
Představivost a konceptuální umění; Sbírka Lászlóa Bekeho v mezinárodním kontextu (vernisáž 23. 3., 19:00; 24. 3. – 28. 5. 2017))

tranzit.hu představuje na půdě pražského tranzitdisplay projekt Lászlóa Bekeho zvaný Představivost (Imagination) – první sbírku maďarského konceptuálního umění z roku 1971.
(more…)


tranzitdisplay_-_paul_chaney_-_poster_web

Paul Chaney: Donetsk Syndrome Diagrammatic (vernisáž 15. 12., 19:00)

Diagram Paula Chaneyho zprostředkovává ve zhuštěné formě to, co je těžko představitelné a ne snadno přístupné lidskému měřítku. Pokládá si otázku: jaký je konkrétní vztah mezi událostí Velkého třesku a současné patové války na Ukrajině? Pokud změníme radikálně úhel pohledu a začneme souvislosti našich životů vnímat v kontextu vývoje hmoty a také přistoupíme na to, že antropocentrické vnímání dějin není jediným klíčem k pochopení zdánlivě lokálních konfliktů, pak máme šanci zahlédnout sami sebe a naši omezenost na prahu nové epochy antropocénu.


(more…)


morning_croped

feminist takes on yugoslav black film, take III, 17. 6. – 28. 8. 2016

Display, Asociace pro výzkum a kolektivní praxi
&
Delve, Institute for Duration, Location and Variables

si Vás dovolují pozvat na:

Feminist Takes on Yugoslav Black Film, Take III
Setkání a diskuze / výstava
pátek, 17. června, 2016
14.00 – 21.00


(more…)


title

artificial cinema 19. 3. – 29. 5. 2016 (vernisáž 18. 3. 2016, 19:00)

Kurátorem výstavy je Mohammad Salemy a tým výzkumníků z “The New Centre for Research and Practice”, výstava je výsledkem rozsáhlé spolupráce a snahy prozkoumat historii sci-fi kinematografie a její zakořeněné schopnosti dosáhnout syntetizované vize budoucnosti umění. Výstava sleduje trajektorii od antropokinematografie – kinematografie zaměřené na člověka – směrem k otevřenější a komplexnější filmové spolupráci mezi lidmi a stroji. Prostřednictvím několika kurátorsky pojatých softwarových programů, napsaných a strukturovaných ve spolupráci s Tonym Yanickem, architektem algoritmu tohoto projektu, vytváří stroj logicky a automaticky dvě jednokanálová videa za použití výsledků výzkumu účastníků. Na tato uměle vytvořená videa následně reaguje malíř Sam Samiee působící v Amsterdamu.

Kurátorský tým: Lou Cantor | Manuel Correa | Quinn Dougherty | Jake Hamilton | Zves Konstantinos | Olivia Leiter | Marii Nyröp | Mohammad Salemy | Sam Samiee | Joshua Westerman | Tony Yanick
Záznam z komentované prohlídky s kurátorem Mohammadem Salemy


(more…)


reinventing horizons

reinventing horizons – symposium & kniha (17. a 18. 3. 2016)

Display, asociace pro výzkum a kolektivní praxi Vás zve na Mezinárodní symposium, uvedení knihy “Reinventing Horizons” a vernisáž výstavy “Artificial Cinema”.

“Reinventing Horizons” – symposium & kniha
Co zmůžeme v rámci omezení dnešní doby? Jaké jsou diskursivní možnosti a podmínky akceleracionismu? Jaké jsou vklady a aspirace takového jazyka a takového snažení?


(more…)