heap_large

Multilogues on the Now: O zdraví (15.6. – 30.9.)

O zdraví, první část série Multilogues on the Now, se zaměří na zpochybňování hegemonických narativů, normativních vzorců i na marginalizované diskurzy a neviditelné typy praxí souvisejících s myšlenkou zdraví, nemoci, tělesné a mentální alterity, léčby a medicín(y) v pozdně kapitalistické společnosti. Zajímají nás postoje, postupy a teorie sahající od společenských po individuální, od institucionálních po samostatně organizované, od akademických po umělecké, od teoretických po praktické, od lokálních po translokální.

Diskutována budou témata sahající od autonomně spravovaných zdravotnických zařízení po alteritní vnímání a nakládání s chorobami, a to jak samostatně, tak v rámci komunity, od myšlenky medikalizace a patologizace lidského života po sociální model tělesné a duševní jinakosti, od společenských hnutí v oblasti zdravotnictví po institucionalizovanou lékařskou péči, od mechanismů farmaceutického průmyslu po (bio)politické vztahy spojené s pojmy léčba a léčení. K interakci, zapojení a ovlivňování programu jsou zvána všechna těla a všechny mysli. Součástí projektu O zdraví je proto jiné uspořádání umožňující zapojení širokého spektra těl i myslí.

Kurátoři/ky: Zuzana Jakalová a Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.
Koncepční spolupráce: Kateřina Kolářová, Zbyněk Baladrán
Prostorové řešení: Barbora Šimonová a Markéta Mráčková, http://cosa.cz/
Produkce: Hana Šťastná, Ondřej Kozák
Grafický design: Tereza Hejmová
Překlady textů a korektury: Martin Micka, Phil Jones

MULTILOGUES ON THE NOW
Multilogues on the Now jsou sérií tematických akcí zabývajících se z konceptuálního a prostorového pohledu tvorbou realit a potencialit nynějška. Prostřednictvím analýz, debat, plánování a produkce performativních, strukturálních, strategických a intersekcionálních aspektů našeho běžného života pátrá tato série po řadě současných znalostí a postupů schopných zpochybňovat a formulovat možné strategické scénáře kritického vnímání a konstruování současnosti. Multilogues on the Now budou mít různé podoby sahající od uměleckých intervencí a performancí přes debaty vycházející z generativního designu, setkání, workshopy, výměnu znalostí a praktických poznatků, až po publikace atp. za přispění řady různých účastníků.
Představivost a konceptuální umění; Sbírka Lászlóa Bekeho v mezinárodním kontextu (vernisáž 23. 3., 19:00; 24. 3. – 28. 5. 2017))

tranzit.hu představuje na půdě pražského tranzitdisplay projekt Lászlóa Bekeho zvaný Představivost (Imagination) – první sbírku maďarského konceptuálního umění z roku 1971.
(more…)


tranzitdisplay_-_paul_chaney_-_poster_web

Paul Chaney: Donetsk Syndrome Diagrammatic (vernisáž 15. 12., 19:00)

Diagram Paula Chaneyho zprostředkovává ve zhuštěné formě to, co je těžko představitelné a ne snadno přístupné lidskému měřítku. Pokládá si otázku: jaký je konkrétní vztah mezi událostí Velkého třesku a současné patové války na Ukrajině? Pokud změníme radikálně úhel pohledu a začneme souvislosti našich životů vnímat v kontextu vývoje hmoty a také přistoupíme na to, že antropocentrické vnímání dějin není jediným klíčem k pochopení zdánlivě lokálních konfliktů, pak máme šanci zahlédnout sami sebe a naši omezenost na prahu nové epochy antropocénu.


(more…)


morning_croped

feminist takes on yugoslav black film, take III, 17. 6. – 28. 8. 2016

Display, Asociace pro výzkum a kolektivní praxi
&
Delve, Institute for Duration, Location and Variables

si Vás dovolují pozvat na:

Feminist Takes on Yugoslav Black Film, Take III
Setkání a diskuze / výstava
pátek, 17. června, 2016
14.00 – 21.00


(more…)


title

artificial cinema 19. 3. – 29. 5. 2016 (vernisáž 18. 3. 2016, 19:00)

Kurátorem výstavy je Mohammad Salemy a tým výzkumníků z “The New Centre for Research and Practice”, výstava je výsledkem rozsáhlé spolupráce a snahy prozkoumat historii sci-fi kinematografie a její zakořeněné schopnosti dosáhnout syntetizované vize budoucnosti umění. Výstava sleduje trajektorii od antropokinematografie – kinematografie zaměřené na člověka – směrem k otevřenější a komplexnější filmové spolupráci mezi lidmi a stroji. Prostřednictvím několika kurátorsky pojatých softwarových programů, napsaných a strukturovaných ve spolupráci s Tonym Yanickem, architektem algoritmu tohoto projektu, vytváří stroj logicky a automaticky dvě jednokanálová videa za použití výsledků výzkumu účastníků. Na tato uměle vytvořená videa následně reaguje malíř Sam Samiee působící v Amsterdamu.

Kurátorský tým: Lou Cantor | Manuel Correa | Quinn Dougherty | Jake Hamilton | Zves Konstantinos | Olivia Leiter | Marii Nyröp | Mohammad Salemy | Sam Samiee | Joshua Westerman | Tony Yanick
Záznam z komentované prohlídky s kurátorem Mohammadem Salemy


(more…)


reinventing horizons

reinventing horizons – symposium & kniha (17. a 18. 3. 2016)

Display, asociace pro výzkum a kolektivní praxi Vás zve na Mezinárodní symposium, uvedení knihy “Reinventing Horizons” a vernisáž výstavy “Artificial Cinema”.

“Reinventing Horizons” – symposium & kniha
Co zmůžeme v rámci omezení dnešní doby? Jaké jsou diskursivní možnosti a podmínky akceleracionismu? Jaké jsou vklady a aspirace takového jazyka a takového snažení?


(more…)